Den Digitala Whiteboarden

- Lämnar inget åt slumpen!

Med fokus på att möta ökade krav och behov inom mjölksektorn, erbjuder den Digitala Whiteboarden automatisk uppdatering av relevant information för alla som jobbar på gården, stöd för vecko/månadsmöten samt en högre kvalité i gårdens resultatuppföljning.

  • Förbättrad djurhälsa
  • Effektiv resursanvändning och ökad kvalité
  • Flexibel arbetskontroll och ledning
  • Underlättar introduktion av ny personal
Screenshot 2023-11-27 at 15.38.11
Tillgängligt dygnet runt

Alla händelser - all data - alla medarbetare

Agricam app vit bakgrund
Via Agricam-appen i sin smartphone registrerar alla medarbetare enkelt såväl planerade som utförda arbetsuppgifter, noterar avvikelser, information om djur, sjukdomar och behandlingsplaner. 
Screenshot 2023-11-27 at 15.38.11
All information och data uppdateras och sparas automatiskt, samt visas i realtid på den Digitala Whiteboarden. Statstik som ligger till grund för beslut visas i separat statstik-flik.
Produkter som ingår i

Kopyramiden

Skärmavbild 2023-06-01 kl. 12.38.03
Träffa våra kunder

Sagt om oss

Webinarie

Nyfiken på oss?

HubSpot Video
Vårt kundlöfte

100 % Livsmjölk