Den Digitala Whiteboarden

- Lämnar inget åt slumpen!

Med fokus på att möta ökade krav och behov inom mjölksektorn, erbjuder den Digitala Whiteboarden automatisk uppdatering av relevant information för alla som jobbar på gården, stöd för vecko/månadsmöten samt en högre kvalité i gårdens resultatuppföljning.

  • På svenska, engelska, rumänska, polska och litauiska
  • Flexibel arbetskontroll och ledning
  • Underlättar introduktion av ny personal
Screenshot 2023-11-27 at 15.38.11

Se hur Göstad gård använder den Digitala Whiteboarden!

Tillgängligt dygnet runt

Alla händelser - all data - alla medarbetare

Agricam app vit bakgrund
Via Agricam-appen i sin smartphone registrerar alla medarbetare enkelt såväl planerade som utförda arbetsuppgifter, noterar avvikelser, information om djur, sjukdomar och behandlingsplaner. 
Screenshot 2023-11-27 at 15.38.11
All information och data uppdateras och sparas automatiskt, samt visas i realtid på den Digitala Whiteboarden. Historik som ligger till grund för beslut visas i separat statistik-flik.
Träffa våra kunder

Sagt om oss

Vårt kundlöfte

100 % Livsmjölk