Screenshot 2023-11-27 at 15.38.11

Den Digitala Whiteboarden

Nu lanserar vi den Digitala Whiteboarden som revolutionerar mjölkgårdars interna kommunikation, dagliga styrning, förebyggande djurhälsoprocesser och behandlingsrapportering. 

Med fokus på att möta behoven inom mjölksektorn, erbjuder den Digitala Whiteboarden automatisk uppdatering av relevant information för alla som jobbar på gården, stöd för vecko/månadsmöten samt en högre kvalité i gårdens resultatuppföljning.

Nästan alla mjölkgårdar har idag en whiteboard i fikarummet eller ute i djurstallarna, fyllda med noteringar och post-it-lappar. Whiteboarden fungerar som ett analogt lednings- och verksamhetssystem för avvikelse- och statusuppdatering av gårdens anställda, men lösningen har två stora nackdelar - den sparar inga historiska data eller analyserar trender i realtid.

Agricam har tagit fasta på whiteboardens fördelar och löst nackdelarna genom att utveckla branschens första ”Digitala Whiteboard” som visar och stödjer alla planerade både kortsiktiga och långsiktiga insatser inom de grundläggande områden för ett mjölkföretag, som är direkt avgörande för en framgångsrik djurhälsovård och därmed en god produktionsekonomi.

Fördelar med den Digitala Whiteboarden 
 
 • Språkstöd
  Den Digitala Whiteboarden finns idag på svenska, engelska, rumänska, polska och litauiska för att stödja och underlätta kommunikationen mellan svenska och utlandsfödda anställda på gården. Språkstödet säkerställer att rutiner upprätthålls och information inte faller mellan stolarna.

 • Förbättrad djurhälsa
  Den digitala whiteboarden främjar djurhälsan genom att integrera förebyggande djurhälsorutiner, behandlingsplaner med gårdens dagliga djurhälsoobservationer och minskar risken för missade rutiner, åtgärder eller behandlingar.

 • Effektiv resursanvändning och ökad kvalité
  Den digitala whiteboarden ger ett effektivare utnyttjande av resurser och sparar tid genom att alla på gården har en översikt över sina arbetsuppgifter samt ett stöd i hur arbetsuppgifter skall utföras.

 • Snabbare introduktion av ny personal och ökat engagemang på gård.
  Den digitala whiteboarden underlättar introduktionen av ny personal, icke minst för icke svenskspråkig personal,ökar engagemanget hos de anställda som enkelt kan följa resultatet och utvecklingen av sitt arbete.

 

Statistik från portalen

Boka gratis demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!