Applikationen Bacticam och odlingsplatta
  • Minskad ledtid och snabbare provsvar
  • Förbättrad överblick av bakterier på både besättnings- och individnivå 
  • Ökad kontroll över hela processen från provtagning till frisk ko
Canva Design DAFeZcA7n1k
FÖRELÄSNING

God djurhälsa genom bakteriologi!

Huvudsyftet med mikrobiell diagnostik av mastitorsakande bakterier är att snabbt kunna bekräfta eller justera insatt behandling och fortlöpande kunna kartlägga förekomsten av bakterier i en besättning.

Identifierar bakterier snabbt för att hålla produktionen intakt

Vi utvecklar ett AI med målsättningen att identifiera de vanligast förekommande bakterierna på gård genom att analysera bilder. Det enda du behöver göra är att odla och fota mjölkprov. Inom 24 timmar får du ett resultat och chansen att kon blir frisk ökar eftersom rätt behandling kan sättas in i tid. Med en innovativ app loggas provsvaren så att du och din veterinär kan se mönster i bakteriefördelningen både på besättnings- och individnivå. Du slipper också onödiga karenstider som gör att korna kan komma tillbaka in i produktionen så snart som möjligt efter sjukdom.

För att säkerställa att Bacticams provsvar är av hög kvalitet anlitar vi ett ackrediterat laboratorium. Läs mer om SVA:s roll i projektet Bacticam

Bacticam är en godkänd metod inom ViLA i lantbrukssektorn. Jordbruksverket bedömer att Bacticam är en lika tillförlitlig analysmetod som analys hos veterinär eller laboratorium. Läs mer om ViLA godkännandet

 

Statistik och uppföljning

Bacticam bidrar till förbättrad överblick av bakterier på både besättnings- och individnivå. Statistiken gör det möjligt att följa upp djurhälsan och sätta in preventiva åtgärder, helt enkelt sätts den förbyggande djurhälsovården i fokus. Ett exempel visas i grafen nedan. Grafen visar bakteriefördelningen vid kliniska mastiter. Escherichia coli är den vanligaste bakterien. Detta är en miljöbunden bakterie, i det här exemplet är det därför inom det området vi borde fokusera på att sätta in förebyggande åtgärder.  

Bild3-1

Flera användningsområden

Det finns flera anledningar att ta bakteriologiska prover på mjölken från en ko. Det kan bland annat handla om att skaffa sig kunskap om hur man ska behandla en sjuk ko, att värdera kons smittsamhet eller om man ska sintidsbehandla eller inte. De olika anledningarna delas upp i fyra olika kategorier:

  1. Vid kliniska mastiter
  2. Efter kalvning
  3. Inför sinläggning
  4. Vid celltalsökning

Vad tycker våra kunder?

Christina Winblad Womtorp
"Med Bacticam får vi en betydligt kortare svarstid på proverna så att vi snabbare kan göra rätt behandlingar."
 

Christina Winblad

Womtorp Lantbruk& Entreprenad

Emelie Åkerlund Skrämstad Gård
 "Vi får all data samlat om en ko och kan följa allt som hänt med henne. Det är bra"
 

Emelie Åkerlund

Skrämstad gård, Bergsjö