KalvKoll

KalvKoll

Det börjar med kalvarna! Prioritera kalvarna för att lägga grunden till hållbara och presterande mjölkkor.

KalvKoll – Förenkla och förbättra kalvskötseln

Med KalvKoll kan du effektivisera grundläggande moment i verksamheten. Vid start av varje tillsynspass presenteras de kalvar som behöver extra tillsyn och vilka symptom de har. Grunden är en enkel och intuitiv rapportering av iakttagelser, framtaget specifikt för djurskötarens situation. Standardprocedurer för olika symptom och tillstånd kan dokumenteras och finns alltid tillgängliga vid behov. Med lättanvänd och överskådlig statistik över sjukdomstillstånd och förluster skapas förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt kalvhälsoarbete. 

Med Agricams KalvKoll får du:

Snabb och automatisk överlämning mellan personalen

✓ Historik och information om varje enskild kalv​​

Ögonblicksbild och historik för hela gruppen av kalvar

✓ Övergripande kontroll på kalvhälsan

Underlag för förbättringsarbete och uppföljning

​Statistik och uppföljning

Informationen och historiken i KalvKoll ger dig ett brett underlag till att jobba förebyggande med kalvhälsoarbetet. Statistiken ger dig underlag för uppföljning och förbättringsarbete, förebyggande djurhälsoarbetet sätts därmed i fokus. Ett exempel visas i grafen nedan. Grafen visar dödligheten bland kvig- och tjurkalvar i åldern 1 till 60 dagar. Statistiken visar att dödligheten generellt är större hos tjurkalvarna och att den var högre förra hösten för att sedan minska. I Oktober gick dödligheten upp igen.

Statistik kalvkoll

 

Vad tycker våra referenser?

Boka gratis demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!