Vi, Agricam AB 556799-1905 (Vi, Oss, Vår), uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina personuppgifter. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg när du lämnas dessa till oss. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

För all behandling som sker inom Agricam AB:s verksamhet är Agricam AB organisationsnummer 556799-1905 personuppgiftsansvarig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Varför samlar vi in och använder data?

Agricam AB samlar in och använder data för att uppfylla och förbättra våra åtaganden och tjänster. Vi använder data i syfte att:

  • tillmötesgå förfrågningar om våra produkter och tjänster
  • marknadsföra och informera om våra tjänster samt kommunicera information och nyheter vi anser är av intresse för dig.

Vilken data samlar vi in?

Beroende på vilken situation du kommer i kontakt med Agricam AB, kan dina personuppgifter vara i en av följande kategori: 

  • personuppgifter så som namn, e-postadress, telefonnummer, adress, arbetstitel 
  • användarinformation om hur du interagerar med vår hemsida, så som typ av webbläsare och typ av enhet 
  • annan information du förser oss med genom kontakt med oss 
  • uppgifter om aktuellt djurinnehav till exempel djurens identitet, födelsedatum och kön 

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Agricam AB kommer inte sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlas in. Däremot, för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och skicka ut marknadsföring delar vi dina personuppgifter med tredje parter. För detta gäller:

  1. Tjänsteleverantörer: vi delar personuppgifter med leverantörer för i huvudsak IT-drifttjänst (så som datalagring, support och underhåll) och marknadsföringstjänster så som administration av marknadsutskick.
  2. Leverantörer: vi delar personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners för att kunna leverera dina köpta varor
  3. Statliga myndigheter: vi delar personuppgifter med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

De flesta av de tredje parter vi delar personuppgifter med enligt ovan är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du har upprättat en kontakt med oss (till exempel genom att ladda ner ett kundcase) eller har ingått i ett avtal med oss, kommer Agricam spara dina kontakter tills du eller Agricam AB önskar avsluta kontakten. Om du har dragit tillbaka ditt samtycke kan vi ändå behålla vissa uppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska förpliktelser. Om vi inte har fått ditt samtycke till behandling behålls uppgifterna bara i en utsträckning vi får göra det enligt lag.

Länkar till externa webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Agricam AB ansvarar inte för den insamling och behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy förändras kommer Agricam AB publicera den justerade policyn på agricam.se med information om när förändringarna träder i kraft. Vi kan även välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Du kan när som helst be oss ändra din data, begära ett utdrag av datan eller be oss radera alla personuppgifter vi har kopplade till dig i våra system. 

Du kan klicka på "Avprenumerera" i våra e-postutskick när som helst för att inte längre motta e-post från oss. Notera att avprenumeration på e-postutskick inte är detsamma som att vi raderar alla personuppgifter vi har kopplade till dig i våra system.

Kontaktinformation till Agricam AB

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, vill begära ett utdrag, rätta eller radera dina personuppgifter, kontakta oss på något av följande sätt:

Agricam AB
Teknikringen 6
583 30 Linköping