agricam logga vit

Vetenskapliga rådets roll i Agricam:

1. Bistå med råd och idéer om Agricams långsiktiga inriktning och utveckling

2. Baserat på veterinärmedicinska och vetenskapliga fakta:

  • Stödja Agricam i arbetet att öka kunskapen och förtroendet för nya lösningar och metoder
  • Bistå med råd inför beslut vid produkt- och teknikutvecklingsarbetet
  • Bidra till etablering av Agricam som en internationell ledande aktör inom förebyggande djurhälsovård och nytänkande inom branschen

3. Stärka rekommendationer och externa aktiviteter som Agricam förmedlar och genomför till lantbrukare, veterinärer, rådgivare och myndigheter.

Vetenskapliga rådet

Lena Söderström

Lena Söderström

Ordförande

BSc i medicinsk vetenskap samt MBA. Lena har trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Hennes erfarenhet inkluderar affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Hon har tidigare varit VD för Senzime AB, Isconova AB och Kibion AB och är idag styrelseledamot i bland annat MedCap AB, Stockholms handelskammare och Biomedical Bonding AB. Lena är även styrelseordförande för SLU Holding AB.

"Vi vill hantera viktiga utmaningar inom dagens djurhälsoarbete och öka kunskapen om nya lösningar och metoder som leder till säkrare och bättre djurhälsovård för lantbrukets djur”

Johan Waldner

Johan Waldner

Ledamot

Strategiveterinär på Agricam och arbetar med lösningar som gör djurhälsoarbetet mer effektivt och lönsamt - oavsett om du är lantbrukare, rådgivare eller veterinär.

"Teknikens roll i modern djurhållning är på stark frammarsch och det behövs röster som hjälper utvecklingen i rätt riktning, därför behöver Agricam ett vetenskapligt råd. Jag hoppas starkt att min erfarenhet och mitt nätverk kan vara användbart i det sammanhanget."

Lena-Mari Tamminen

Lena-Mari Tamminen

Ledamot

Leg. vet. PhD. Arbetar som forskare vid enheten för veterinärmedicinsk epidemiologi vid SLU med fokus hur epidemiologi kan användas för att besvara tvärvetenskapliga frågeställningar.

Som forskare känns det väldigt kul att få möjlighet att bidra till utvecklingen av  svenskt lantbruk och förutsättningarna för att använda modern teknologi i djurhälsovården!”                                                                                                             

Emma Ternman

Emma Ternman

Ledamot

MSc, PhD i husdjursvetenskap. Arbetar med forskningsfrågor nära produktionen i projekt om sömn, vila och återhämtning, mjölkningseffektivitet, kotrafik och betesdrift

”Digitaliseringen inom lantbruket erbjuder möjligheter att öka förståelsen för samspelet mellan våra produktionsdjur och den miljö de vistas i. Det jag fokuserar mest på i arbetet med ny teknik är förståelsen för vad den egentligen mäter – med fokus på relevans för djuret och lantbrukaren.”

Arne Jönsson

Arne Jönsson

Ledamot

Professor i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap vid Linköping universitet. Han har i mer än 30 år forskat inom AI och språkteknologi, numera med fokus på teknik för ökad digital inkludering.

"Rätt använt kan AI-tekniker ge snabbare analysresultat. Bilder kan analyseras direkt på gården. AI ger också möjlighet att skapa mer nyanserade beslutsunderlag genom att analysera fler parametrar än traditionell teknik."