Canva Design DAFfT25M2sg
Åtorp

Få koll på energibalansen med KetosKoll™ från Agricam

Med Agricams KetosKoll får du:

✓ Gårdsanpassad provtagnings- och behandlingsstrategi mot ketos.

✓ Appen KetosKoll – ett beslutsstöd – dina mätvärden samlade för dig, rådgivare och veterinär.

✓ Att göra-lista - dag för dag, ger dig en överblick över provtagningar och behandlingar.

✓ Rekommenderade åtgärder, rådgivning och uppföljning.

✓ De mest effektiva behandlingsprodukterna.

✓ Mätare, mätstickor & lansetter.

 

Gary Oetzel

KetosKollTM steg för steg

1. Börja provta genom att ta mjölk- och/eller blodprov med Agricams KetosKoll-utrustning

2. Följ direkt de rekommenderade åtgärderna i appen (Glycerol och Bovikalc)

3. Njut av att ha kor som både mår och producerar bättre!

4. När provresultat finns från flera kor finns underlag till att arbeta förebyggande

Statistik och uppföljning

KetosKoll ger en överblick av individens och besättningens energibalans. Statistiken gör det möjligt att följa förändringar över tid vilket i sin tur gör det möjligt att sätta in preventiva åtgärder för en förbättrad djurhälsa. Ett exempel visas i grafen nedan. Grafen visar hur stor andel av förstakalvare som har ketos. Med ett enkelt knapptryck kan du välja att se äldre kor, eller både äldre kor och förstakalvare för att jämföra. I exemplet ökade andelen ketos mycket i april (den streckade linjen). En tredjedel av de provtagna förstakalvarna hade ketos. I maj genomfördes därför fler provtagningar (stapeln visar antalet provtagna förstakalvare). I juni hade andelen ketos hos provtagna förstakalvare sjunkit igen.

Statistik KetosKoll

Vad tycker våra kunder?
Anna på Rogsta Gård
"Jag tycker om att det är enkelt att använda. Då blir det också gjort."
 

Anna Eriksson

Rogsta gård, Medelpad

 

Läs mer

Hanna Johansson Opensten bondgård
"Det är ett bra sätt att se hur besättningen ligger i energinivå, förutom att hitta de kor som har ketos."
 

Hanna Johansson

Opensten bondgård, Västra Götaland

 

Läs mer

KetosKoll applikationen med ketosmätare

Räkna på kostnaden för ketos

Genom att förebygga ketos finns det stora kostnadsbesparingar att göra. Hur stora – det hjälper vi dig att ta reda på.

Så har vi gjort beräkningen:

Vi utgår från en förekomst av 30% subklinisk ketos och 5 % klinisk ketos. Läs här om hur vanligt ketos är hos nykalvade kor i Europa:

Subklinisk | Klinisk

Forskning visar på följande:

Klinisk ketos = 7000 kr per fall Subklinisk ketos = 1 500 kr per fall

Här finns forskningsstudien