agricam logga vit

Styrelsen i Agricam AB sätter den strategiska riktningen

Styrelsens roll är att besluta om Agricams strategi, investeringar samt att utvärdera ledningens arbete. Styrelsens arbete följer en plan och skall bland annat säkerställa att styrelsen förses med information. 

Styrelsen behandlar regelbundet aktuella omvärldsfrågor, marknadsfrågor, hållbarhetsfrågor och frågor kopplat till organisationens utveckling. Ledning och nyckelpersoner i bolaget, såsom specialister inom områdena produktutveckling, marknadsföring. försäljning, kundvård och HR är föredragande vid styrelsens sammanträden.  

Styrelsen

Lasse Karlsson

Lasse Karlsson

Styrelseordförande

”Som ordförande i Agricam vill jag skapa aktieägarvärde. Målet att nå ett värde på över 1 miljard inom 3-4 år känns inte orimligt. Det finns en enorm utvecklingskraft i Agricam och kombinerat med ett nytänkande kring användarperspektivet när det gäller utvecklingen av systemstöd för framtidens mjölkproduktion, så är förutsättningarna extremt spännande.”

Styrelseerfarenhet

Lasse Karlsson har lång erfarenhet av bolagsutveckling och styrelsearbete då han tidigare grundat och varit VD för IFS AB, Arnek Annonsbyrå AB och LinkTech AB. Han har sedan flera år varit engagerad i utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag bland annat Briox, TelliQ, Medius, Millnet, Litium, Dynamic Code och nu senast i Agricam.

 
Lena Söderström

Lena Söderström

Styrelseledamot

 ”Agricam fokuserar på att effektivisera djurhälsoarbetet – i framkant för att skapa helhetslösningar med gården i centrum. Vi jobbar förebyggande med djurens välbefinnande vilket ger en välmående produktion och ekonomi. Jag ser fram emot att ta del av denna resa med lansering av banbrytande produkter och tjänster som skapar nya värden och beteenden som förbättrar vår vardag och vårt samhälle.”

Styrelseerfarenhet

Lena har trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Hennes erfarenhet inkluderar affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Hon har tidigare varit VD för Senzime AB, Isconova AB och Kibion AB och är idag styrelseledamot i bland annat MedCap AB, Uppsala universitet Invest AB, Dicot AB, Stockholms handelskammare och Biomedical Bonding AB. Lena är även styrelseordförande för SLU Holding AB, Deversify AB och InficureBio AB.

Jan Nystedt

Jan Nystedt

Styrelseledamot

”Agricam utvecklar och tillhandahåller innovativa tekniklösningar för att hjälpa lantbrukaren ta snabba och bra beslut. Vi gör det lättare att upptäcka tidiga symtom och presenterar rätt åtgärder för djuren. Genom att nyttja modern teknik kan vi minska användningen av antibiotika, hålla produktionen stabil och skapa en bättre ekonomi hos lantbrukaren.”

Styrelseerfarenhet

I styrelsearbetet bidrar Jan med sin erfarenhet av målinriktat strategiskt tänkande, förändringsarbete och olika företags tillväxtresor, såväl stora som små organisationer. Jan arbetar idag som VD i hans egna bolag Nystetds FS AB där han utövar en mycket aktiv roll i professionellt styrelsearbete i Biototal bolagen, Agricam AB, Vänneberga gård AB och Kretsloppsgården. Han är även ordförande i Företagarna Söderköping och övrig tid arbetar han med att bygga upp nya affärer för Biototalgruppen där han är en av två ägare.

Mikael Lindblom

Mikael Lindblom

Styrelseledamot
Styrelseerfarenhet

Mikael har lång erfarenhet som entreprenör, investerare och styrelseledamot. Han har även grundat och varit VD för Medius som är ett ledande internationellt bolag. Han har sedan flera år varit engagerad i utvecklingen av hållbara teknikföretag såsom Einride, Medius, Funmed, Airmee, Briox, Litium, Swegreen, Radinn and Buzz.

Håkan Rosén

Håkan Rosén

Styrelseledamot
Styrelseerfarenhet

Håkan har under hela sitt arbetsliv attraherats av att leverera kundvärde med hjälp av teknik förpackade i skalbara affärsmodeller inom B2B. Idag återfinns Håkan i Fortnox ledning som ansvarig för bolagets strategiska partnerskap och förvärv. Håkan har lång erfarenhet av att företagstransaktioner efter att ha genomfört ett drygt 60 tal investeringar, förvärv och avyttringar som ansvarig för Saabs riskkapitalverksamhet under 8 år och senare som del i Saabs M&A-team under 7 år. Han har även  ansvarat för att etablera och utveckla en multinationell mjukvaruverksamhet inom civila ledningssystem i ca 5 år.