agricam logga vit

Agricam är ett modernt och snabbrörligt bolag där varje medarbetare gör skillnad! 

Kulturen på Agricam är öppen, platt och där beslutsvägarna är korta - samtidigt som vi är ambitiösa, beslutsamma och resultatorienterade. Bolagets struktur, processer och kultur stöttas av de mest moderna verktyg som finns på marknaden. Vår personal skall ha de bästa verktygen och förutsättningar för att lyckas med sina arbetsuppgifter. Vi arbetar datadrivet och med moderna verktyg - helt i linje med de arbetssätt vi vill införa hos våra kunder! 

Bolaget har en filosofi av öppenhet och sätter stor vikt vid mångfald. Bolaget har många erfarna medarbetare, helt nya i arbetslivet och vi gör ingen åtskillnad på ålder, kön eller bakgrund. Vi hjälps åt och lyckas tillsammans!

Varje medarbetare gör skillnad och vi förväntar oss att varje medarbetare tar tillfället i akt att göra skillnad - vi delegerar gärna snabbt och tidigt ansvar. Vi sätter gärna ihop teamen och organisationen så att kompetenser och profiler kompletterar varandra. Bolaget har bland de anställda en mångfald av kompetenser och erfarenheter med allt från veterinärer, grundare av internationella bolag, ledare från internationella företag, AI/ML-ingenjörer av högsta rang till medarbetare som kommer till oss direkt från SLU och högskolan i sälj eller kundvårdsroller.  

Madeleine Agneborg

Madeleine Agneborg

Veterinär
Johan Waldner

Johan Waldner

Veterinär
Lisa Armerö

Lisa Armerö

Customer Success Representative
Emelie Thorén

Emelie Thorén

Customer Success Representative
Elin Johansson

Elin Johansson

Customer Success Representative
Ian Abrahamson

Ian Abrahamson

Cow Account Manager
Cecilia Olander

Cecilia Olander

Cow Account Manager
Linda Snejde

Linda Snejde

Cow Account Manager
Jacob Lindblom

Jacob Lindblom

Outbound Marketing
Carina Stolt

Carina Stolt

Product Owner
Fredrik Hammerman

Fredrik Hammerman

Product Owner
Erika Anderskär

Erika Anderskär

Data Scientist
Johanna Panzar

Johanna Panzar

Data Scientist
David Van Gheel

David Van Gheel

Systemutvecklare
Ellen Lesshammar

Ellen Lesshammar

Systemutvecklare
Dutsadi Bunliang

Dutsadi Bunliang

Systemutvecklare
Erik Forsner

Erik Forsner

Systemutvecklare
Lisa Widerberg

Lisa Widerberg

UX- & UI designer
Ellinor Eineren

Ellinor Eineren

Co-Founder & CEO
Chloé Baaklini

Chloé Baaklini

Head of Demand Generation & Marketing
Fredrik Byrsjö

Fredrik Byrsjö

Head of Customer Success
Kristine Furberg

Kristine Furberg

CFO
Niklas Lanzén

Niklas Lanzén

CTO
Victor Stern

Victor Stern

Head of Sales
Ulf Stern

Ulf Stern

Product Officer