20221108_065947~2
Billinge
Förenklar planering och uppföljning 

 

Med Agricams gårdssystem får du:

✓ Planeringsverktyg för hela gården.

Alla aktiviteter på ett ställe: Se dagliga rutiner & händelser.

Enkel rapportering av avvikelser: Djur och utrustning

Underlättar kommunikationen mellan alla parter på gården

✓ Prioritering – Delegering.

 
Gårdssystemet: En whiteboard som ryms i fickan

I dag sker mycket av planeringen på en gård via en traditionell whiteboard. Genom vår app får du en betydligt större flexibilitet - och kontroll. Du kan göra snabba uppdateringar, som samtliga parter på gården ser i sin mobiltelefon. Du kan se när uppgifter är utförda, göra smidiga omprioriteringar om något oförutsett händer. Och du behöver inte ens vara på plats.
Gårdssystemet gör att du kan effektivisera arbetet på gården och spara pengar.


Detta är fördelarna:
1. Säkerställer att verksamheten når sina resultat, att alla aktiviteter och avvikelser hanteras.

2. Du utnyttjar dina resurser mer effektivt och sparar tid, eftersom alla på gården hela tiden vet vad de ska göra.

3. Genom tydliga rutiner för underhåll minskar du servicekostnader på fordon och maskiner och kan förhindra dyra driftstopp.

4. Även när du inte är på plats kan du följa arbetet på gården och snabbt göra eventuella omprioriteringar.

5. Främjar djurhälsan, eftersom både rutiner iakttagelser kring djuren läggs in i systemet och minskar risken för att behandlingar och andra åtgärder glöms bort.

6. Underlättar introduktion av ny personal, även icke svenskspråkig.
 
gårdssystemet överblick

Boka gratis demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!