Tre kor Parents and children eating biscuits and drinking milk in the kitchen milk and sunny spring field Food technicians smiling at camera in a food processing plant unwrapped butter on white background with clipping path

Vision 

Vår ambition och strävan är att bli en global aktör inom djurhälsa med banbrytande lösningar för en sann förebyggande djurhälsovård för produktionsdjur.

 

 

Global lösning

Den globala marknaden kopplad till produktionsdjur omsätter mer än 600 BUSD. Agricams produkt, strukturer och processer skall därför skala även på den globala arenan. Djurhälsoproblematiken och behoven av lösningar ökar när gårdar skall bli allt större, ytor förtätas och kraven på ekonomisk avkastning ökar. Det är inte antigen eller, det är både och - Agricams lösningar kombinerar på ett unikt sätt hållbarhet och ökad produktion. 

 

Banbrytande lösningar

Lantbrukens utveckling kopplat till produktionsutrustning och maskiner har kommit långt. Med AI, ML, sensorer, IOT och digitala lösningar kan lantbrukets lönsamhet höjas - detta är vår unika nisch. Med data skapar vi moderna arbetsätt som tillgängliggör avancerade teknologi i enkla lösningar för lantbrukare, veterinärer och rådgivare. 

Sann förebyggande djurhälsovård

Agricams mål är friska djur - i det korta och långa perspektivet. Det menar vi är hållbarhet. Förebyggande djurhälsovård är bäst när den  växlar akut arbete mot förebyggande insatser. Det skapar en frisk och lönsam verksamhet. 

Ökande problem med antibiotikaresistens globalt

Problemen med antibiotikaresistenta bakterier ökar snabbt runt om i världen, vilket beror på att antibiotika används i stora mängder. Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Antibiotikaresistens kan smitta mellan människor, mellan djur och mellan djur och människor.

"I Sverige har ledstjärnan för arbete mot antibiotikaresistens bland bakterier från djur under många år varit att jobba med förebyggande djurhälsoarbete" skriver Statens veterinärmedicinska  anstalt och Folkhälsomyndigheten i den samlade rapporten Swedres-Svarm 2021. 

Agricams fokus på förebyggande djurhälsa bygger på bl.a. att minimera användningen av antibiotika genom att:


  • Gårdar kan själva diagnosticera och därmed undvika användning av antibiotika 
  • Behandling kan sättas in snabbare
  • Veterinär har samlad data om individ och besättning lättillgängligt - det underlättar att sätta in rätt behandling och även vidta förebyggande åtgärder

    Agricam bidrar till minskad antibiotikaresistens genom verktyg för övervakning och förebyggande arbete. Genom ansvarsfull användning av antibiotika kan vi bromsa spridning och utveckling av antibiotikaresistens, skriver bl.a. Folkhälsomyndigeten. Detta är något vi har tagit fasta på genom vår lösning och vi ser att detta behovet är stort i Sverige och globalt.  
Untitled design (6)