Bacticam är inget hot utan en stor möjlighet för dig som är besättningsveterinär, med eller utan ViLA – så ser Jesper på den nya tekniken som Agricam utvecklar. 

Jesper Ordell Veterinär

Jesper Ordell, Privatpraktiserande veterinär

Med Bacticam behöver han inte längre odla bakterier, för som han säger inga veterinärer tjänar på att odla. Med frilagd tid hinner han nu istället hjälpa gården med arbete som är mer veterinärrelaterat, till exempel undersöka varför vi har den här bakterien och hur kan vi förhindra den, ofta i nära samarbete med foderrådgivare och andra aktörer på gården.

Att man får provsvar så snabbt är det som imponerar mest på Jesper. Att det är viktigt med snabba provsvar vet alla djurägare fortsätter han. Han kan nu ge rätt åtgärd fortare och med Bacticams automatiska bakterieklassificerare kommer till exempel en E. coli synas redan efter 6-8 timmar!

"Det finns inte något som går fortare än Bacticam! Aldrig. Förutom om jag som veterinär flyttar in på gården!"

Jesper illustrerar med exempel E. coli på gård, med och utan ViLA. Om jag odlar åt gården själv så tar det ju först en viss tid innan jag kommer åt mitt prov, kan åka hem och sedan odla. 

För de som istället skickar det, ja då tar det några dagar till. Säg att kon blir sjuk i mastit fredag 18.00, då har man som ViLA-gård ett schema att följa med ja/nej frågor. Om man har svårt att bedöma så sätter man kanske in penicillin direkt. Man tar mjölkprov som ska nå ett labb, dvs tisdag, och har provsvar som tidigast tisdag eftermiddag. Men om man har Bacticam och lite is i magen så ger man kon NSAID meddetsamma, sätter mjölkprovet i Bacticam och har svaret om E. coli redan lördag förmiddag och behöver inte ge penicillin.

 

"Resistensutvecklingsmässigt är Bacticam mycket bra!"

Om gården inte har ViLA och upptäcker en mastit sen eftermiddag, tar de prov, sätter plattan i Bacticam och ringer veterinären som kommer till dem vid 14 nästa eftermiddag. I det läget kan du som veterinär redan veta vad det är! Det snabbar upp processen. Bacticam hjälper alltså även icke ViLA-anslutna gårdar med snabbare underlag till dig så att ni sparar flera dygn.

"Det är en fördel för alla att ha Bacticam"

Jesper vill trycka att han nu har översikt över alla kor. Han ser statistiken för alla kor på gården inom ett tidsintervall han själv enkelt kan välja. Det gör att han kan ge strategiska råd på besättningsnivå. Tidigare behövde han lägga tid på att sammanställa den här typen av data, och visst, det kan jag tjäna pengar på som han säger, men nu behöver han inte det utan kan istället få arbeta med saker som ger mer effekt än att odla/sammanställa data.  

Såklart beror det här på hur veterinären arbetar vill han också säga, men trycker på att med insyn på besättningsnivå blir din arbetsinsats än mer värdefull för lantbrukaren. Du kan minska mastiterna på gården samtidigt som du kan minska antibiotikaanvändningen eftersom du får snabbare provsvar och behandlar mer korrekt!

”Med insynen i besättningen som jag får av Bacticam kan jag minska mastiterna på gården.”

Jesper tipsar att det inte skadar att prova metoden och se vad som kommer ut av det. Dessutom är det spännande att inte bara läsa labbets provsvar utan att också få se själva odlingen. Han avslutar med att säga att de flesta veterinärer kommer se att det är mycket att vinna och gör att man blir mer involverad i händelseutvecklingen på gården.

BacticamTM

Bacticam app med odlingsplatta

Ta mjölkprov, odla direkt på gård och få svar inom 24 timmar från färdig odling.

Boka demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!