Vadsbo Mjölk halverade antalet mastiter under det första året samtidigt som antibiotikaanvändningen har minskat med Agricams värmekamerasystem. Framåt ser förmannen Henrik positivt på en fortsatt digitalisering och har nu även bakterieklassificeraren Bacticam installerad på gården, samt ingår i projektet Vetlink.

Henrik Larsson och Johan Ocklind tillsammans med kornaHenrik Larsson, förman på Vadsbo Mjölk tillsammans med Johan Ocklind, VD

VADSBO Den stora gården Vadsbo Mjölk med 1300 kor har sedan 2013 bevakat sina kors juverhälsa med Agricams värmekamerasystem. Henrik Larsson, erfaren förman som styr mjölkdriften på Vadsbo, menar att han kunde räkna hem investeringen av värmekamera-systemet på 1,5 år.

- Vi hade ganska mycket bekymmer med mastiter på den tiden och så räknade jag lite på det där. Det var ingen chansdragning eller större förlust för oss. Vi kände att det var intressant och tänkte att går det inte så går det inte.

Till en början fick de anställda på Vadsbo lägga ner en del tid på värmekamerasystemet under utvecklingsperioden, men den gick sedan över till att vara självgående. Agricams värmekamerasystem genomför automatiskt daglig analys av juverhälsan i samband med mjölkning och identifierar förstadie till klinisk mastit genom att identifiera avvikande temperatur i juvret.

- Det intressantaste var att vi fick statistik på vår mastitfrekvens i 2-3 år när vi började med kamerorna och man såg ju verkligen första halvåret vad som hände och hur mycket det sjönk.

"Det mest positiva är att vi halverade våra mastiter första året. Personalen är mycket gladare som slipper behandla en massa sjuka kor."

Det mest positiva är att vi halverade våra mastiter första året. Personalen är mycket gladare som slipper behandla en massa sjuka kor. Sen har vi gått lite upp och ner efter det. Det var en gång som vi inte hade en enda karensko och då hade vi ekologisk produktion med dubbla karenser.

Gränssnitt värmekamerasystemet mastitGränssnittet för detektion av mastit med värmekamerasystemet. 

Utöver värmekamerorna har gården även bakterieklassificeraren Bacticam installerad.

- Bacticam ser jag nästan som nödvändig när vi går med i ViLA. Men framförallt för att minska tiden mellan provtagning till svar. Idag tar det minst 4 dagar innan vi får svar och får vi det här att fungera med AI:t så har du ju provsvaren på ett dygn. Då kan vi sätta in rätt behandling och framförallt veta var vi ska ha kossan i ladugården så att hon inte sprider smitta.

Bacticam möjliggör odling av mjölkprover direkt på gården genom att en artificiell intelligens läser av odlingsplattorna. Nu under utvecklingsstadiet läser SVA av bilder på odlingarna och en app loggar provresultaten så att lantbrukaren och veterinären kan se mönster i bakteriefördelningen både på besättnings- och individnivå.

- Vi kommer att provta mer nu än vad vi gjort innan, framförallt riskkor, för att få mer kontroll. Vi vill få en överblick av vilka bakterier som vi slåss med som kan vara till hjälp i beslutet vad vi ska göra för kon.

Henrik ser positivt på de digitala lösningarnas snabba framfart och menar att utan några som helst digitala lösningar på gården skulle det inte fungera idag. Vadsbo är också en av gårdarna som är med i Agricams utvecklingsprojekt Vetlink. VetLink är en tjänst som sammanställer djurdata från gården och med det som grund tar strategiveterinärer fram långsiktiga åtgärdsförslag

"Att vi med VetLink kan skapa en kunskapsbas med en veterinär som har en kunskapsbank och erfarenhet av gården – det tror jag är rätt väg att gå."

- Strategiveterinärdelen överhuvudtaget tycker jag är ganska intressant. Att vi med VetLink kan skapa en kunskapsbas med en veterinär som har en kunskapsbank och erfarenhet av gården – det tror jag är rätt väg att gå.

Vadsbo Mjölk har som mål att öka mjölkproduktionen med 10% på ett år och behålla besättningen frisk.
 
- Här känner vi att värmekamerasystemet och Bacticam kommer att hjälpa oss att hitta dem här smittspridande korna. Rätt stor grej i det hela. Vi ska öka mjölkproduktionen genom att öka kokomforten och se till att våra kor har det bra. Målet är att våra 1300 kor vi har i dagsläget ska må ännu bättre.

Digitalisering av lantgården är såklart en stor del, men för Henrik är driven personal den största faktorn för ett lyckat lantbruk.

- Har du inte personalen med dig kan du inte göra nånting. Driven och duktig personal är nummer ett!

BacticamTM

Bacticam applikation och odlingsplatta

Ta mjölkprov, odla direkt på gård och få svar inom 24 timmar från färdig odling.

Boka demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!