För att säkerställa att Bacticams provsvar är av hög kvalitet anlitar vi ett ackrediterat laboratorium* – Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Underlag till uppbyggnad av klassificeraren

  • SVA odlar mjölkprov och fotograferar odlingar i Bacticam som skapar underlag för klassificeraren att tränas på.

Analys av odlingsplattor och mjölkrör

  • I fall då morfologisk bedömning av fotograferad odlingsplatta inte är tillräcklig för att fastställa bakterieväxt skickar gården odlingsplattan till SVA som gör en bedömning av plattan och artbestämmer relevanta bakterier med maldi-tof. I vissa fall analyseras istället mjölkröret.

Tillverkning av SELMA PLUS-plattor

  • Alla plattor som används i Bacticam tillverkas av SVA.

Expertrådgivning

  • SVA tillhandahåller allmän expertkunskap rörande mastitbakteriologi.

*För förtydligande och specificering om vilka analyser som är ackrediterade kontakta SVA.

Om SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.

BacticamTM

Bacticam applikation och odlingsplatta

Ta mjölkprov, odla direkt på gård och få svar inom 24 timmar från färdig odling.

Boka demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!