Vårt mål - 100% Livsmjölk

Friska kor som mjölkar mer och över längre produktionslivslängd

Livsmjölk är en strategisk inriktning mot en sann förebyggande djurhälsovård. Strategin bygger på att med enkla och moderna gränssnitt i form av app och digital whiteboard skapa ett operativt stöd för den dagliga hanteringen av mjölkkon samtidigt som ett kraftfullt digitalt beslutsunderlag växer fram som hjälper dig mot målet att få fram friska och hållbara kor. Syftet är att uppnå en betydande ökad genomsnittlig livstid jämfört med dagens mjölkkor och genom detta arbete åstadkomma en långsiktigt förbättrad lönsamhet.

Med Livsmjölk som strategi och verktyg skapas förutsättningar för att öka produktionsvolymen genom att vi inte behöver nyrekryterade djur i samma omfattning - detta då befintliga friska och hållbara kor kan behållas. Idag uppgår kons genomsnittligt antal laktationer till 2,5 i Sverige och det innebär att hon har levt i ungefär 5 år. Kostnaderna för att föda upp kon äter många gånger upp intäkterna i och med en för tidig utslagning - Med Livsmjölk ökas successivt livstidsproduktionen och resultatet blir ökade intäkter till lägre kostnader, jämfört traditionell strategi. 

70 %

av alla utslagningar är ofrivilliga

80 %

Beror på hälsostörningar

5 år

Är i genomsnitt kons produktiva livslängd innan utslagning, men potentialen är mycket större än så...

mockup_Göstad kopiera

Dagens arbetsuppgifter samlat på ett ställe!

Agricams app ger ett operativt stöd för allt arbete runt en mjölkgård

I Agricam-appen har vi samlat alla viktiga beståndsdelar för att lyckas med ditt djurhälsoarbete. 

 • Rapportera avvikelser och aktivera rutinarbete t.ex. ett vaccinationsprogram
 • Tillsynslistor och behandlingsplaner
 • Förbättra kvalitén och dela information snabbt mellan varandra
 • Filtrera och exportera information
"Jag tycker om att det är enkelt att använda. Då blir det också gjort"
Screenshot 2023-12-13 at 08.57.03

Anna Eriksson, Rogsta Gård

Den Digitala Whiteboarden

synliggör gårdens status - för alla!

Här återfinns dagens uppgifter fördelade inom olika segment.  

 • Automatiskt uppdaterad i realtid från Agricam-appen - Tappa aldrig mer bort viktig information!
 • Tydlig överblick kring det som blivit gjort och vad som kvarstår att göra
 • Minimerar risken att saker faller mellan stolarna
 • Komplett historik och statistik kring både besättning och individ
"Alla på gården vet vad som blivit gjort och vad som är kvar att göra. Man slipper ringa och fråga om allt hela tiden då det tydligt framkommer i den digitala whiteboarden."
Screenshot 2023-12-13 at 08.48.00

Marcus Kraft, Göstad gård

Screenshot 2023-11-27 at 15.38.11
image-png-Nov-01-2023-05-54-46-8668-AM

Historik och statistik i ett enkelt format

Visa trender och resultat av ditt arbete 

 • Individ och besättningsdata
 • Filtrera på olika hälsosegment
 • Exportera information för enkel rapportering
 • Se vilka kor som ligger bakom statistiken
 • Upptäck trender tidigt för att kunna agera så lönsamt som möjligt
 • Följ dina nyckeltal mot en hållbar och motståndskraftig besättning
"Vi får all data samlat om en ko och kan följa allt som hänt med henne. Det är bra."
Screenshot 2023-12-13 at 09.01.13

Emelie Åkerlund, Skrämsta gård

Livsmjölk ökar kvalitén mellan gård och veterinär

Ett gemensamt gränssnitt för samverkan 

 • Möjliggör ett strategiskt och förebyggande arbete med djurhälsan
 • Följ upp djur och se på den statistiska utvecklingen av ert samarbete
 • Dokumenterade åtgärdsplaner
 • Mötesanteckningar
 • Behandlingsrapporter och ViLA rapportering
 • Målsättningsarbete
”Det kan hjälpa både veterinären och gården, inte minst att spara in tid.”
Screenshot 2023-12-13 at 08.59.06

Lantveterinären

Screenshot 2023-12-12 at 13.38.55

Vill du också ta del av fördelarna med Livsmjölk?