Livsmjölk innebär friska kor som mår bra, mjölkar bättre och har en längre livslängd. Arbetet på en gård med friska djur är behagligare och kräver mindre tid för personal och ägare - det akuta arbetet har växlats till förebyggande insatser. Livsmjölk handlar om ökad djurvälfärd och lönsamhet och mäts i högre intäkter och lägre kostnader för gården.

Våra lösningar syftar till en ökad och närmare samverkan mellan mjölkgården, besättningsveterinären och rådgivaren, med fokus på ett ständigt förbättringsarbete kring förebyggande djurhälsovård.

Samlad historik och ett tydligt nuläge ger det faktaunderlag som krävs för åtgärder och förbättringar.

 Med Livsmjölk (TM) samlar vi information om energibalans, juver-, kalv- och klövhälsa, och genom integration med externa system även data om produktion och celltal.

I Agricams gårdssystem, där dagliga rutiner och avvikelser enkelt hanteras, skapas sedan förutsättningar för ett datadrivet arbetssätt och en modern arbetsledning.

Djurhälsan påverkas av många faktorer, där förebyggande aktiviteter gör den största skillnaden. En god kalvhälsa, juverhälsa, klövhälsa och energibalans bidrar alla till en hållbar och lönsam produktion. Agricams lösningar hjälper mjölkbönder, djurskötare och veterinärer att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede och snabbt agera innan större problem uppstår. Och inte minst, att ta beslut och göra förändringar baserat på relevanta fakta på såväl djur- som besättningsnivå.

Untitled design-28
  • KalvKoll – en app som ger kalvarna en bra och frisk start i livet. All forskning och erfarenhet pekar entydigt på att kalvar som får en bra start i livet blir friska och lönsamma mjölkkor. Kalvkoll är framtagen i samarbete med kalvexperter, forsknings-institut, SLU och våra kunder.
  • Bacticam – ett komplett laboratorium för gården, godkänt för VILA-gårdar. Bacticam ger snabba svar på bakterier och bidrar till att minska antibiotikaanvändningen. Genom tydlig statistik kring bakterieförekomster och frekvens kan förebyggande åtgärder kring juverhälsa accelereras.
  • Ketoskoll – genom provtagning övervakas energibalansen hos korna. Med rätt information kan djurägaren komplettera utfodringen och förebygga följdsjukdomar och inte minst få välmående kor som producerar bättre.
  • Klövhälsa – en app som tar helhetsgrepp kring klövhälsan. Enkel rapportering om upptäckta klövproblem, indata till klövverkaren och en komplett historik kring klövverkarens, gårdens och veterinärens insatser. Med tidig behandling och komplett historik ökar möjligheterna att förebygga klövproblem vilket innebär att kon mår bättre, rör sig friare och att onödiga produktionsbortfall minskar.
  • Gårdssystem – ger god överblick av aktiviteter och dagliga rutiner. Gårdens ”att göra lista” ger ledning och personal en samlad bild av vad som behöver göras och av vem. Gårdssystemet gör det också enkelt att rapportera iakttagelser på både djur och utrustning som kräver åtgärder. Helt enkelt ett oumbärligt stöd för en smidig kommunikation och dokumentation som kännetecknar en modern arbetsledning.
  • VeterinärApp – centralt i arbetet för förebyggande djurvälfärd. Besättnings-veterinären får i realtid, direkt i sitt journalsystem, tillgång till historik och nuläge kring både djurhälsa och produktion på gården. Nu kan det verkliga förebyggande djurhälsoarbetet starta i nära samverkan mellan alla parter.
  • Djurhälsoportal – samlar statistik och data på ett ställe så att inblandade parter i realtid snabbt får en översikt över status på produktion och celltal kopplat till djurhälsans olika aspekter som juverhälsa, kalvhälsa, klövhälsa och energibalans. Samtliga beslutade insatser dokumenteras och kan enkelt följas upp gårdens personal och besättningsveterinären.
1-Dec-06-2022-03-41-04-8012-PM
2-Dec-06-2022-03-41-04-6883-PM
4-Dec-06-2022-03-32-50-2336-PM
3-Dec-06-2022-03-30-27-4941-PM

Agricam strävar efter att samla all djurhälsodata till grund för ett långsiktigt och hållbart arbete kring ökad djurvälfärd. Gårdens historik och nuläge ska vara enkelt tillgänglig för besättningsveterinären för att fullt ut dra nytta av gårdens och veterinärens samlade erfarenheter och kompetens.

Agricams djurhälsoportal är navet för all information kring historik och nuläge rörande produktion, celltal och djurhälsodata. Baserat på fakta kan gårdens ledning och personal tillsammans med veterinären samarbeta strategiskt för att på sikt minska antalet akuta insatser till ett mer långsiktigt förebyggande hälsoarbete.

Den kommande integrationen mellan djurhälsoportalen och veterinärens journalsystem ger också alla parter samma kompletta bild av provtagningar och hälsostatus på såväl gårds- som djurnivå.

Vill du också ta del av fördelarna med Livsmjölk?