Veterinärbristen är något Skrämsta gård i Bergsjö känner av. Därför är Bacticam från Agricam ett viktigt verktyg i deras djurhälsoarbete.

 

BERGSJÖ Skylten vid vägen ner mot gården pryds av en stor oxe, ett minne från den period då det var köttdjursuppfödning som gällde på Skrämsta gård i Hälsingland, från 1993 till 2011. När Lennart Johansson lämnade över verksamheten till sina söner, Magnus och Per, ändrades inriktningen till mjölkproduktion.

– Det var för dålig lönsamhet med köttdjur, konstaterar Magnus Johansson. 

Skylten på Skrämsta gårdSkylten vid vägkanten skvallrar om att gården tidigare hade köttdjur. 

Det byggdes en ny ladugård där man i dag har 360 årskor. De båda bröderna har en viss ansvarsfördelning: Per hanterar ekonomi och växtodling, Magnus djur och maskiner. De har en även en mindre entreprenadverksamhet, med en del snöröjning under vintern. 

Emelie Åkerlund, sambo till Magnus, är den som har huvudansvaret i ladugården. Och hon ser varje ko som en individ.  
– Jag har nästan alla korna i huvudet. Visst, de är många, men det är ändå personligt.

"Det kan göra att vi slipper att ta ut veterinär för bara en ko"

Bacticam från Agricam är inarbetat som en del av djurhälsoarbetet på gården. Det är, enligt både Magnus och Emelie, oerhört värdefullt att kunna ta prover själva. 
– Det är jättebra, särskilt att vi får svar väldigt fort, säger Emelie. 
– Det kan göra att vi slipper att ta ut veterinär för bara en ko, konstaterar Magnus. 

Magnus Johansson vid bacticamstationenMagnus Johansson tycker att Bacticam är en stor hjälp, inte minst på grund av veterinärbristen.

Detta är särskilt välkommet i en tid då det råder veterinärbrist. Magnus berättar att en del av de veterinärer som kommit till gården ibland är mycket långväga. 
– Det är svårt att få besök och när dom är här så vill dom bara göra det som är akut. Det finns inte tid att göra något extra. De åker runt och släcker bränder känns det som.

Magnus och Emelie är bekymrade över situationen. 
– Det kan bli ännu större problem framåt. Jag tror att bonden framöver behöver göra mer själv, som att kalka. Som det fungerar i Danmark, säger Magnus.  

Utöver de snabba svaren ser Emelie en annan fördel med Bacticam
– Vi får all data samlat om en ko och kan följa allt som hänt med henne. Det är bra. 

Skrämsta korna mjölkas i robotSkrämsta-korna mjölkas i robot.

När det gäller djurhälsa är det förstås ett ständigt pågående arbete. Klövar är det som har högsta prioritet på Skrämsta. Skicket på klövarna påverkar, enligt Emelie, oerhört mycket hur kon mår. Dåliga klövar får negativa effekter. 
– De vill inte gå in i roboten och tappar mjölk. 
– Sedan står de inte länge vi foderbordet, vilket i sin tur gör att de tappar de energi, inflikar Magnus.

De menar att den stora utmaningen för dem som mjölkbönder är att få till logistiken, att allt ska flyta på. Växtodlingen, skötseln av korna, allt hänger ihop, påpekar Emelie. 
– Vi planerar och håller på, men så öppnar vi dörren till ladugården så blir det ändå något helt annat än vi tänkt, säger Magnus

BacticamTM

Bacticam applikation och odlingsplatta

Ta mjölkprov, odla direkt på gård och få svar inom 24 timmar från färdig odling.

Boka demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!