Raviks Gård ligger i Högen, Bergsjö, ägs och drivs av Per-Anders Larsson, i ladugården arbetar bland andra Michaela Vahlsten och Örjan Jonsson. På Raviks Gård finns det 240 Holstein-kor och de mjölkas två gånger per dag i grop. Avelsintresset är stort och Genom-tester utförs frekvent på gården. Gården är ViLA-ansluten och arbetar tillsammans med Maja Jansson på Distriktsveterinärerna Gävle. 

Raviks4
Michaela Vahlsten och Örjan Jonsson

Kalvrutiner
Örjan sköter kalvarna på morgonen, om det är någon kalv som druckit dåligt kollar han i KalvKoll om det finns något rapporterat om den kalven. Eftersom alla rapporteringar om kalvarna sparas finns det tillgängligt för alla att se vilken kalv som behöver extra tillsyn. – Utöver tillsynskalvarna använder vi appen till att hålla koll på vilka som har avhornats och vilka som ska avhornas vid veterinärens nästa besök, säger Örjan. 

Samverkan med besättningsveterinären
På Raviks används även Bacticam och KetosKoll. De använder Bacticam tillsammans med besättningsveterinären Maja för att utveckla strategier utefter de bakterier som finns på gården. Per-Anders tycker att det är bra att det går fort att få provsvar: – Kon blir friskare ju snabbare vi kan sätta in rätt åtgärd. För oss är det viktigt med relationen mellan oss och vår besättningsveterinär, hon känner oss som arbetar här och våra kor. Vi går alltid igenom provsvaren i Bacticam tillsammans med Maja. Vi får en kontroll på vilka bakterier som finns i besättningen och tar fram åtgärder tillsammans med veterinären.

MajaJansson
Maja Jansson, besättningsveterinär på Raviks Gård

– Jag tycker att Bacticam fungerar bra, gården får snabba provsvar och det sparar tid även för mig som veterinär. Eftersom de är ViLA-anslutna kan de behandla direkt om det är en bakterie som ska behandlas. På längre sikt kommer vi utvärdera vilka bakterier som finns i besättningen och vilken strategi vi ska ta fram beroende på vilka bakterier som identifieras, säger Maja. 

Canva Design DAFhZSUvHLcMichaela tillsammans med en av gårdens mjölkkor

Delat ansvar
De har delat upp rutinen med Bacticam, Michaela tar mjölkproverna och stryker plattorna, sedan tar Örjan över när det är dags att fotografera i fotostudion. Ett bra sätt för personalen att vara delaktiga tillsammans. Efter provmjölkningen tar Michaela mjölkprover på de som har ökat en juverklass och har högre celltal än tidigare. – De korna tar jag mjölkprover från direkt ute i stallet, när jag mjölkar i gropen tar jag enstaka prover om vi har några kliniska mastiter, det är lättsamt att använda Bacticam, konstaterar Michaela.

Canva Design DAFhZS9bmsAGårdens kor är lugna och vana vid hantering

Byter strategi
Tidigare har de haft en strategi med KetosKoll där de provtar 3–10 dagar i mjölk men efter diskussion med gårdens foderrådgivare Mia Lindqvist har de precis ändrat för att undersöka hur det ser ut senare i laktationen. Nu ska de provta runt 50 dagar i mjölk för att se hur fodret fungerar senare i laktationen. – Med KetosKoll har vi fått underlag som visar hur fodret fungerar hos korna och nu ska vi kolla hur det fungerar senare i mjölkperioden, säger Örjan.

Det är så här vi har tänkt att våra produkter ska användas, att samla statistik och underlag för att kunna fatta kloka beslut angående djurhälsoarbetet. Att göra om strategier som Raviks Gård har gjort med KetosKoll i samverkan med sin foderrådgivare är precis vad vi har utvecklat våra verktyg för. Vi är glada att Raviks Gård nyttjar potentialen hos kor, personal och våra produkter till att utveckla och förebygga djurhälsoarbetet.

Vi på Agricam ser fram emot att följa och stötta gården i sitt förebyggande djurhälsoarbete!

BacticamTM

Bacticam applikation och odlingsplatta

Ta mjölkprov, odla direkt på gård och få svar inom 24 timmar från färdig odling.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss! Eller ring: 0721887803