Agricam logga vit

Bolagets strategiska riktning beslutas av styrelsen och genomförs av bolagets ledning  

Bolaget är organiserat i ett produkt- och ett kommersiellt ben och verksamheten utgår från bolagets kontor i Linköping, Uppsala och Skara. Bolaget har även strategiska samarbetspartners i Norden samt även ett utvecklingscentrum med UX/UI- och systemutvecklare på Sri Lanka.

Bolagets ledning ansvarar för att produktutveckling och tillväxt sker enligt riktlinjer och investeringsbeslut som är fastställda av styrelsen. 

Produktorganisation leds av Product Officer och består av Product Strategy och Product Development. Den kommersiella organisationen leds av Commercial Officer och består av Demand Generation & PR/Comms, Sales och Customer Success. 

Ledning 

Ellinor Eineren

Ellinor Eineren

Co-Founder & CEO
Chloé Baaklini

Chloé Baaklini

Head of Demand Generation & PR/Comms
Fredrik Byrsjö

Fredrik Byrsjö

Head of Customer Success
Kristine Furberg

Kristine Furberg

CFO
Niklas Lanzén

Niklas Lanzén

CTO
Victor Stern

Victor Stern

Head of Sales
Ulf Stern

Ulf Stern

Product Officer
Kujtim Salihu

Kujtim Salihu

Commercial Officer