Martin Lindeqvist tycker att det är viktigt att anamma ny teknik. Särskilt med tanke på att man måste sköta allt fler kor per anställd. På Torsjö gård använder man både Bacticam och KetosKoll.

Martin Lindqvist lutar sig mot trädMartin Lindeqvist, delägare och driftansvarig på Torsjö gård.

INGELSTAD Gården ligger vackert, en pampig allé leder mellan de svajande majsfälten upp mot det stora, gula boningshuset. Strax nedanför breder Torsjön ut sig.
Vi befinner oss i ladugården. Martin Lindeqvist laddar kaffebryggaren och berättar samtidigt om företaget Ingelstad Agri AB, som han äger tillsammans med Magnus och Christer Carlman. Själv sköter han Torsjö med 260 årskor.

– Vi har haft arrendet sedan 2016 och själva köpt inventarier och kor. Vi driver även Orraryd, som är ett eget bolag, men där ansvarar min kollega Magnus för mjölkproduktionen, berättar han.

"Det är tufft att vara ko i dag, eftersom vi kräver så mycket av dom"

Det är emellertid Martin som håller i all växtodling i båda bolagen, totalt 850 hektar. När företaget startade 2015 arrenderade de till en början naturbruksgymnasiet i orten. Själv fick han upp intresset för lantbruk genom sin mormor och morfar, som drev en gård. Han inledde dock sin bana som växtrådgivare på Hushållningssällskapet. 1996 började han jobba hos sina nuvarande kompanjoner.

Utöver mjölkproduktionen ägnar sig Ingelstad Agri AB också åt ungdjursuppfödning och växtodling.  Produktion av hästfoder är ett tredje ben.

 

Djurhälsa är viktigt för Martin, som hela tiden eftersträvar att göra det så bra för korna som möjligt, vilket också ger förutsättningar för hög produktion.
– Det är tufft att vara ko i dag, eftersom vi kräver så mycket av dom. Om vi tar hand om dom så tar de hand om oss, brukar jag säga.

"Det är ett bra hjälpmedel för att läsa av hur bra jag ligger till med foderstaten"

I dag ligger mjölkproduktionen på gården på 12 300 kg ECM, en bra siffra.
– Vi är bra på foder, det är en av förklaringarna. Sedan är det hög genetisk standard på kossorna.

När det gäller foderbiten är KetosKoll från Agricam en hjälp i arbetet.
– Det är ett bra hjälpmedel för att läsa av hur bra jag ligger med foderstaten, framför allt i samband med kalvning, som ju är en väldigt viktig period. Det ger också ett mått på hur man lyckats under sintidsperioden.

Det var veterinären som fick honom att få upp ögonen för Bacticam. Det var effektiviteten i detta verktyg som tilltalade honom.
– Jag får kortare tid från att mjölkprovet till att jag får svar. Det kan vara helt avgörande om man kan sätta in åtgärder snabbt.

Kor äter foderFoderstaten är något man jobbar mycket med på Torsjö gård.

Enligt Martin måste man som lantbrukare hela tiden sträva efter att förbättra sig och optimera sin produktion. Då gäller det bland annat att anamma ny teknik.
– Det är ett måste eftersom vi hela tiden går mot att vi tvingas sköta fler kor per anställd.

Djurhälsan är, påpekar han, oerhört viktig för produktionen.
– Det gäller hela tiden att minska rekryteringen av kor, att få korna att leva längre och mjölka mer på ett kostnadseffektivt sätt.

"De flesta av våra anställda kommer från början från gymnasiet"

Samtliga anställda har snart avslutat sin ViLA-kurs. Det är Johan Waldner, strategiveterinär på Agricam, som håller i utbildningen. Martin framhåller att personalen hela tiden blir mer välutbildad och han efterlyser lite friare tyglar ute på gårdarna än de strama tyglar som är i dag.
- Vi har så fin kompetens på våra djurskötare i dag, som är intresserade och vill vidareutbilda sig. Det är synd att inte kunna utnyttja det mer.
- Vi är lite bakbundna som det är idag. Jag är övertygad om att det finns vissa veterinärmoment som vi skulle klara själva, efter viss utbildning. Det hade säkert ökat intresset för ungdomar att söka till djurskötare.

Ko bredvid statistik från AgricamKetoskoll och Bacticam kan, enligt Martin, hjälpa till att höja statusen på djurskötaryrket.

Ingelstad Agri AB har fem anställda. Samarbetet med gymnasiet ger ingen nämnbar ekonomisk vinst, med däremot en annan fördel.
– Den stora utmaningen för många lantbruksföretagare i dag är att få tag i bra arbetskraft. Så där sitter vi med trumf på hand, som får kontakt med intresserade ungdomar. De flesta av våra anställda kommer från början från gymnasiet.

Martin skulle vilja bygga ut ladugården, skapa mer stallkomfort, få in mer luft och bättre golv och mer kvadrat per ko. Det handlar emellertid om stora investeringar, men det är ändå något man tittar på i företaget.

Martin Lindqvist framför kohagenSom mjölkbonde i dag går det inte att blunda för ny teknik, menar Martin.

KetosKollTM

Ketoskoll applikation och ketosmätare

Ge korna den bästa starten efter kalvning med vår appbaserade ketosmätare.

Boka demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!