I Färanäs utanför Vislanda driver Cilla och Tore Engström en ekologisk mjölkproduktion.
Gården ställde om till ekologisk 2006 och deras drygt 70 årskor mjölkas i robot. I februari 2020 installerades den första prototypen av Bacticam på gården. Vi har pratat med Cilla för att höra om hennes förväntningar och hur hon planerar att använda Bacticam.

Cilla Färnäs tillsammans med ko

Cilla tillsammans med en av hennes kor på Färanäs Gård.

Varför valde ni att köra på Bacticam?

- Vi är alltid intresserade av testa nyheter när man ser att man kan ha nytta av det. Vi är inte rädda för att prova. Eftersom jag tidigare har paddlat och tagit många mjölkprover som jag skickat direkt till SVA så kändes detta perfekt för att ha kontroll på vad man har för bakterieflora i besättningen.

Ska ni använda Bacticam till något specifikt?

- Jag vill upptäcka Staf. aureus så att de på sikt kan gallras ut. Jag vill också ta prov innan jag seminerar korna och inför sinläggning.

Vad anser du är den största fördelen med Bacticam?

- Framförallt tänker jag att det kommer gå snabbare då jag kan göra allt själv. Jag hoppas på att kunna få till en bättre rutin där jag odlar lite hela tiden. Det har tidigare blivit att jag tagit mjölkprov mer sällan och samlat på mig. Det blir lätt många djur på en gång och då tar det ju ett tag. 

- Den största fördelen är att postgången skippas då jag kan odla provet själv med detsamma. Jag kan få snabbare resultat på akuta mastiter. Som det är nu kan jag behandla kon på fredagen och i bästa fall får jag iväg provet på söndag kväll. Många gånger hinner jag ju göra hela behandlingen innan jag får resultatet på odlingen.

"Största fördelen är att postgången skippas då jag kan odla mjölkprovet själv med detsamma."

- Eftersom vi är en ViLA-gård så måste jag ta ett prov för att behandla med penicillin och med Bacticam kan jag göra det själv utan att behöva skicka in provet!

BacticamTM

Bacticam applikation och odlingsplatta

Ta mjölkprov, odla direkt på gård och få svar inom 24 timmar från färdig odling.

Boka demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!