Livsmjölk2_web

Avsnitt 2 - Förändringsarbete på gård

Avsnittet sändes Fredagen den 8:e december kl 10:30

 I ett förändringsarbete på gård är kommunikationen en viktig del. Oavsett om du ska genomföra ett generationsskifte, utöka din besättning, anställa en förman eller introducera en ny teknik så handlar det i slutändan om att få med sig människorna i organisationen. Lyckas du inte med det är chansen stor att förändringen inte tas fullt ut eller rent ut av misslyckas.

Annika Bergman, VD på Hushållningssällskapet i Halland delar med sig av sina insikter och erfarenheter från lantbruket- hur skapar man samsyn och förståelse, hur skapar man förutsättningar för att alla tar ansvar och göra medarbetare delaktiga?


Fredrik Hammerman, Utvecklingschef Agricam visar upp Årets Julklapp ”Den Digitala Whiteboarden” för första gången. Hur bygger vi gårdarnas strukturkapital och minskar risken för att saker faller mellan stolarna.

Marcus Kraft, ägare Göstad gård berättar hur de lyckats i sitt förändringsarbete och visar hur Agricams digitala whiteboard hjälper dem att få en god överblick kring dagens arbetsuppgifter.

agricam color-1

Jag vill ladda ned webinarserie Livsmjölk avsnitt 2