Överblick djurhälsoportalen

Djurhälsoportalen

Portalen är navet i Agricams lösningar och länkar ihop sensorer, djurhälsodata och produktion för gård och besättningsveterinär.

Portalen är navet i Agricams lösningar och länkar ihop sensorer, djurhälsodata och produktion för gård och besättningsveterinär. Med förebyggande djurhälsovård i fokus, integrerat med veterinärens journalsystem, uppstår ett helhetstänk som är unikt för mjölkproducenter. All djurhälsorelaterat data och aktiviteter samlas på ett och samma ställe och skapar helt nya möjligheter för samverkan mellan gård och veterinär. 

Djurhälsoportalen ​- navet som knyter ihop helheten

 

Möjligheter med Agricams Djurhälsoportal:

Samlad statistik och analys av juverhälsa, energibalans och kalvhälsa på besättningsnivå 

​✓ Direkt navigering till Agricams alla lösningar, provtagningar och resultat

​✓ Underlag för samverkan mellan gård och veterinär och strategiskt förebyggande djurhälsoarbete

Journalsystem för veterinärer   

Färdiga API:er/gränssnitt för integration med externa system 

Kunskapsbank och utbildningar kring djurhälsa

Löpande kommer följande funktioner att adderas: 

Stöd för fysiskt och digitalt möte med veterinär. Bokning, förberedelse och genomförande 

​✓ Logg kring beslutade åtgärder och uppföljning av resultat 

​✓ Koppling mot produktionsdata för att följa effekterna av djurhälsoarbetet

Koppling mot aktivitetsmätare för att skapa hälsolarm och Vet-checklistor 

Ko-kort med fokus på djurhälsa och Livsmjölk 

ViLA-rapportering och journalföring för gården  

Djur med karens 

Tydliga indikatorer för positiv/negativ trend kring produktion och djurhälsa

Statistik från portalen

Boka gratis demo

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss!