KalvKoll – Förenkla och förbättra kalvskötseln

Med KalvKoll kan du effektivisera grundläggande moment i verksamheten. Vid start av varje tillsynspass presenteras de kalvar som behöver extra tillsyn och vilka symptom de har. Grunden är en enkel och intuitiv rapportering av iakttagelser, framtaget specifikt för djurskötarens situation. Standardprocedurer för olika symptom och tillstånd kan dokumenteras och finns alltid tillgängliga vid behov. Med lättanvänd och överskådlig statistik över sjukdomstillstånd och förluster skapas förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt kalvhälsoarbete. 

Med Agricams KalvKoll får du:

Snabb och automatisk överlämning mellan personalen

✓ Historik och information om varje enskild kalv​​

Ögonblicksbild och historik för hela gruppen av kalvar

✓ Övergripande kontroll på kalvhälsan

Underlag för förbättringsarbete och uppföljning

HubSpot Video
  •  ”Djurens och personalens miljö ska vara hållbar.Därför känns det bra att vi nu får bra stöd som gör det enklare att fokusera på rätt aktiviteter. Inget ska riskera att falla mellan stolarna och vi bedömer att en bättre planerad vardag med möjlighet till snabb uppföljning, ska spara en hel del tid i vår verksamhet".

    Tomas Johansson, på Eneberga Gård

  • ”Vi vill få ännu bättre kontroll på processen från kalv till ko och öka effektiviteten, förmodligen blir man bättre på att göra rätt från det att kalven föds och framåt om det noteras i en app. Jag vill veta vad som gått fel om en kalv inte växer upp till en fin kviga.”

    Janet Ten Have, på Ramsåsa Gård

  • "När det blir enklare att kommunicera, då faller inget mellan stolarna. Vi sparar tid, är mer effektiva och kalvarna får en bättre start i livet”.

    Alicia Karlsson, på Arjen Van Houtens Lantbruk

Vill du testa Kalvkoll gratis i två veckor? Fyll i formuläret så skickar vi länken till appen.